Studentská tvorba

Akce a tvorba současných studentů k připomenutí stého výročí založení fakulty

Slavte s námi

Do Stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se zapojilo celkem osm akademických pracovišť, jejichž studenti přihlásili 13 projektů. Z doručených návrhů podpořila stipendijní komise deset projektů částkou ve výši 192 700 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich úsilí a příspěvek k oslavám výročí.

Slavte s námi

Více oslav