Ediční řada MUNI ARTS 100

Filozofická fakulta se k oslavám výročí Masarykovy univerzity připojuje vydáním sedmi knižních titulů

Celofakultní publikace

Sto tváří, sto příběhů

Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora a kol.

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je fakultním příspěvkem k univerzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.

PŘIPRAVUJEME

Publikace kateder

Všechny společně

Kompletní edice MUNI ARTS 100

MUNISHOP Digitální knihovna