Koncert ad honorem Vladimír Helfert

  • 4. června 2019
    18:00
  • Ústav hudební vědy, Janáčkovo nám. 2a, Brno

Koncert je součástí doprovodného programu mezinárodní doktorandské konference, v jejímž rámci budou prezentovány příspěvky věnované hudbě od nejstarších slohových období až po 19. století. Díla, která budou během koncertu provedena, jsou výsledkem výzkumu doktorandů ÚHV FF MU. Tím dojde k aplikaci teorie do praxe, což je v oboru muzikologie nanejvýš žádoucí – vlastní výzkum tak získává důležitý rozměr zasahující širší veřejnost. Studenti tímto způsobem přímo navazují na odkaz Vladimíra Helferta.

Profesor Vladimír Helfert, muzikolog, pedagog, kritik a organizátor brněnského uměleckého života, patří beze všech pochyb k výrazným osobnostem, jež stály u počátků Masarykovy univerzity. Krátce po ustavení Masarykovy univerzity založil Helfert Seminář pro hudební vědu (1921), z nějž vznikl dnešní Ústav hudební vědy FF MU. Svým širokým vědeckým záběrem (od starých kancionálů po smetanovskou a janáčkovskou problematiku) položil základy, na nichž stavěly celé generace muzikologů. Neopomenutelný je jeho přínos v oblasti staré hudby, jež do té doby stála spíše na okraji vědeckého zájmu: jedná se zejména o počiny v oblasti hudební kultury na českých zámcích (např. spisy o Františku Míčovi a jeho působení na jaroměřickém zámku hraběte Questenberga). V roce 1919 byl Helfert jedním ze zakladatelů Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Jeho systémy hudebního archivnictví a evidence jsou platné dodnes. Se svými kolegy během meziválečného období shromáždil řadu moravských hudebních památek, a zachránil je tak před zničením. Stál u zrodu ediční řady Musica antiqua bohemica, jež svým významem přesáhla hranice Moravy. Důležitým ideovým pilířem jeho aktivit bylo uvedení teorie do praxe – založil tradici cyklů orchestrálních koncertů, které se odehrávaly v aule filozofické fakulty, dále univerzitní Collegium musicum a působil také jako dirigent Orchestrálního sdružení. Kromě  rozsáhlého spektra činností zastával v letech 1935–1936 rovněž funkci děkana filozofické fakulty.

Akce byla podpořena ze Stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bez popisku

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info